ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 28 คน สำหรับสมาชิกสภา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 16.12 น. โดย คุณ วันดี พิลึก

ผู้เข้าชม 37 ท่าน