ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (เพิ่มเติม) จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ำหอม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 16.33 น. โดย คุณ วันดี พิลึก

ผู้เข้าชม 28 ท่าน