ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดสะเดาซ้าย (หมู่ที่ 5) ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 16.34 น. โดย คุณ วันดี พิลึก

ผู้เข้าชม 34 ท่าน