หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยน้ำหอม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ศาสนสถานในตำบลห้วยน้ำหอม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ำหอม
วิสัยทัศน์
“พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ
เส้นทางการคมนาคมก้าวหน้า จรรโลงวัฒนธรรมประเพณี
รักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพดีถ้วนหน้า วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 


 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม  
 

        วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม นายปราณี  เขม้นกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม จำนวน 31  คน เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน เป็นต้นแบบของการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย กรอบนโยบาย ศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม คัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและกล้าที่จะเปิดเผยรายงานการทุจริตต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาอธิปไตยของประเทศ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งหลักจรรยาข้าราชการ
นอกจากนี้ ยังมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอมมีผลการประเมินที่ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้พูดคุยถึงประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นทั้ง 3 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
และยังมีอีก 2 ตัวชี้วัดที่ยังคงต้องรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป คือ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
        ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 นั้น คณะผู้บริหารขอความร่วมมือให้ส่วนงานต่าง ๆ ทุกส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริตโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอมให้อยู่ในระดับ AA พร้อมทั้งเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด ให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอมทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มี.ค. 2566 เวลา 15.12 น. โดย คุณ สุนันทา เขียนประเสริฐ

ผู้เข้าชม 81 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทร : 086-440-7697,086-440-7633
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
จำนวนผู้เข้าชม 14,957,013 เริ่มนับ 12 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-440-7697