หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประมวยจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม [ 22 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)