หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
ศาสนสถานในตำบลห้วยน้ำหอม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ำหอม
วิสัยทัศน์
“พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ
เส้นทางการคมนาคมก้าวหน้า จรรโลงวัฒนธรรมประเพณี
รักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพดีถ้วนหน้า วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 


นายฑีระวัฒน์ จตุรโยธิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานท้องถิ่น


นางสาวณิชาภัทร ธนเสฎฐบุตต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานท้องถิ่น
 
สำนักงานปลัด
 


นางสุนันทา เขียนประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป


สิบเอกสนอง เก่งสาริการ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ


นายพงค์ศักดิ์ ใจแสน
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
ปฎิบัติการ


นางสาวธันยพร อ้นขำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นายดุสิต เกียรติสุทธจิต
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน


นางสาววรวรรณ ธรรมจิตร
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทร : 086-440-7697,086-440-7633
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
จำนวนผู้เข้าชม 4,018,047 เริ่มนับ 12 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-214-8779