หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
ศาสนสถานในตำบลห้วยน้ำหอม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ำหอม
วิสัยทัศน์
“พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ
เส้นทางการคมนาคมก้าวหน้า จรรโลงวัฒนธรรมประเพณี
รักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพดีถ้วนหน้า วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 


นายอนันต์ บุญจิตต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานท้องถิ่น
โทร : 081-7402629


นางสาวณิชาภัทร ธนเสฎฐบุตต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานท้องถิ่น
โทร : 080-5158879
 
สำนักงานปลัด
 


นางสุนันทา เขียนประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
โทร : 086-4459021


สิบเอกสนอง เก่งสาริการ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ


นายพงค์ศักดิ์ ใจแสน
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


นางสาวกรณพัฒน์ พุ่มทอง
นักวิชาการศึกษา
ปฎิบัติการ


นางสาวธันยพร อ้นขำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นายดุสิต เกียรติสุทธจิต
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน


นางสาววรวรรณ ธรรมจิตร
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทร : 086-440-7697,086-440-7633
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
จำนวนผู้เข้าชม 8,633,540 เริ่มนับ 12 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-440-7697