หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยน้ำหอม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ศาสนสถานในตำบลห้วยน้ำหอม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ำหอม
วิสัยทัศน์
“พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ
เส้นทางการคมนาคมก้าวหน้า จรรโลงวัฒนธรรมประเพณี
รักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพดีถ้วนหน้า วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงสีใหม่
 
เพลินพริก BY แม่น้อย
ปลาร้าสมุนไพรทรงเครื่อง
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ก.ค. 2559
 
 

 
     
     
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
 
พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า
 
พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
พัฒนาทรัพยากรดินที่ใช้เพื่อการเกษตร
 

 

     
     
 
พัฒนาและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม อย่างเป็นระบบ
 
 
     
     
 
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้
 
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
 
ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
 
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
 

 

     
     
 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทร : 086-440-7697,086-440-7633
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
จำนวนผู้เข้าชม 15,781,250 เริ่มนับ 12 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-440-7697